Tinka's Frenja1 Andromeda 2 Wochen alt2 3 4 Andromeda 7.5 Wochen alt5 Andromeda 7.5 Wochen alt6 Andromeda 7.5 Wochen alt7 Andromeda 7.5 Wochen alt8 Andromeda 7.5 Wochen alt9 Andromeda 7.5 Wochen alt10 Andromeda 7.5 Wochen alt11 Andromeda 7.5 Wochen alt12 Andromeda 7.5 Wochen alt13 Andromeda 7.5 Wochen alt14 Andromeda 7.5 Wochen alt15 Andromeda 7.5 Wochen alt16 Andromeda 7.5 Wochen alt17 Andromeda 7.5 Wochen alt18 Andromeda 7.5 Wochen alt19 Andromeda und Arthus zu Hause20 Andromeda und Arthus zu Hause21 im Frühling 200722 im Frühling 200723 im Frühling 200724 25 26 27 28 29 30 Arthus der Beschützer31 Arthus der Beschützer32 33 34 35 36 37 38 39 21./22. Juni 2008 - Jugendsieger CAC/BOB40 21. Juni 2008 - Best of Group 2. Rang41 16. Mai 2009 St. Gallen CAC/BOB42 April 201043 Herbst 201044 Training REDOG45 Training REDOG46 Training REDOG47 Training REDOG48 Training REDOG49 50 Winter 2009/1051 Winter 2009/1052 Winter 2009/1053 Winter 2009/1054 Winter 2009/1055 Winter 2009/1056 Winter 2010/1157 Winter 2010/1158 Winter 2010/1159